Sola Stand Hotell

Drømmer du om en avslappene og behagelig hotell i Norge? Da må du ta turen innom Sola Strand Hotell.

Sola Strand Hotel ligger idyllisk til ved sanddynene på Solastranden, like utenfor Stavanger.

Dem tilbyr 135 hotellrom, moderne konferansesentre, et anerkjent kjøkken, førsteklasses restaurant, unike selskapslokaler og Nordsjøbadet Spa (wow). Dette er for deg som vil lufte tankene og drømme deg bort ved å få en eventyrlig opplevelse.

https://sola-strandhotel.no/

--

--

Livsnyter og Hundeelsker

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store